Last van schimmelnagels? Huidmedzorg heeft hier een oplossing voor. Door middel van een laser worden de schimmels in de nagel gedood zonder dat de nagel zelf beschadigt.

De behandeling is:

  • veilig en effectief
  • geen herstelperiode na de behandeling noodzakelijk
  • geen bijverschijnselen
  • geen verdoving nodig
schimmelnagels voor en na
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search